Slik administrerer du dine kundeforhold

Kontrollpanelet gir deg en fullstendig oversikt over alle dine kunder og tilhørende tjenester. Her kan du også opprette nye kundeforhold, flytte tjenester mellom kundeforhold, redigere kontaktinformasjon m.v.

Oversikt over alle kundeforhold / opprette nytt kundeforhold

 1. Velg 'Dine kunder' fra menyen i Kontrollpanelet.
 2. Oversikten lister alle kundeforhold under din forhandlerkonto.
 3. Klikk 'Ny kunde' for å opprette et nytt kundeforhold.

Fyll ut kontaktinformasjon for kundeforholdet. NB! Informasjonen blir gjenbrukt senere ved opprettelse av nye tjenester og replikere til andre registre, f.eks. NORID. Vær så nøyaktig som overhodet mulig!

 1. Klikk 'Opprett'.

Klikk navnet på kundeforholdet i listen for å logge inn som sluttkunden og administrere tjenester på vegne av kunden.

Flytte abonnementer mellom kundeforhold

 1. Velg 'Flytte abonnementer' fra menyen i Kontrollpanelet.
 2. Oversikten lister alle kundeforhold under din forhandlerkonto.
 3. Klikk kundeforholdet du vil flytte tjenester fra.
 4. I listen til høyre, klikk abonnementet du vil flytte, dra det til kundeforholdet du vil flytte det til og slipp.
 5. Abonnementet er nå flyttet.

Abonnementsliste i Excel

 1. Velg 'Abonnementsliste' fra menyen i Kontrollpanelet.
 2. Klikk for å laste ned en oversikt i XML.
 3. Benytt 'Import'-funksjonen i Excel for å generere et regneark.

Tips! Siden dataene er tilgjengelig i XML kan du også importere den samme filen til fakturaprogrammer, CRM-systemer m.v.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse