Oppgradering av Exchange

I forbindelse med oppgraderingen av Tornado Hosted Exchange til Exchange 2016 kan du få behov for å gjøre endringer i din Outlook, eller på din mobiltelefon. Alle relevante hjelpeartikler finner du her!