WP-CLI

Alle Webhotell og Web Server-kontoer  støtter nå WP-CLI!

WP-CLI er et kommandolinje verktøy for WordPress, og kan benyttes ved å logge på med SSH. Kommandoer i WP-CLI kjøres i mappen hvor WordPress er installert.

For en liste over tilgjengelige kommandoer:

wp help

Ved å kombinere cronjobber og WP-CLI i et shellscript kan du automatisere operativ lokal backup, og en rekke vedlikeholdsjobber. Eksempel på en batch-jobb:

  1. Ta backup av database og filer som du lagrer lokalt til kontoen for hurtig gjenoppretting.
  2. Optimalisere database.
  3. Oppdatere core, plugins og themes.
  4. Varsle om utført vedlikehold per epost.

NB! For vedlikeholdsjobber som kan påvirke brukergrensesnitt, som for eksempel oppdatering av plugins eller theme, bør du alltid sende ut varsler til deg selv for å kvalitetssikre endringene.

Tips og triks

Backup av database

wp db export

Eksporterer WordPress-databasen til en .sql-fil i samme mappe som WordPress. NB! Bør ikke ligge i www-mappen. Flytt filen etter fullført eksport.

Reparere og optimalisere database

wp db repair
wp db optimize

Kjører mysqlcheck med hhv. --repair=true og optimize=true. 

Oppdatere core, plugins og theme

wp core update
wp plugin update --all
wp theme update --all

Oppdaterer alle core/plugins/themes i WordPress-installasjonen. Du kan oppdatere enkelte plugins slik:

wp plugin update akismet

Oppdatere theme

wp theme update --all

Kommandolinje-referanse: https://developer.wordpress.org/cli/commands/

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse