SYSE, Wordpress og WP-CLI

Alle SYSE Webhotell og Webservere støtter nå WP-CLI.

WP-CLI er kommando linje for Wordpress og kan benyttes ved å koble til webhotell/webserver via SSH, hvor det så er mulig å kjøre wp-cli kommandoer fra mappen Wordpress er installert i. 

Følg linken for mer informasjon om wp-cli og kommandoer tilgjengelig: https://developer.wordpress.org/cli/commands/

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse