Flytte WordPress Multisite

Nå du skal flytte en WordPress multisite-installasjon må primærdomenenet til installasjonen endres for å få tilgang til administrasjonspanelet. Du behøver tilgang til databasen vha. et verktøy som phpMyAdmin, og skrivetilgang til filene.

NB! Du skal bruke alltid bruke primærdomenet. Ikke bytt mellom versjoner med og uten www foran. Noen av verdiene krever at du oppgir en URL med HTTP/HTTPS foran, og andre at du oppgir kun domene. Skynd deg langsomt, og se over endringene du gjør.

Oppdatere database

NB! Påse at du tar en backup før du gjør endringer.

 1. Trykk 'Database', og dernest brukernavnet på databasen du ønsker å gjøre endringer på.
 2. Trykk 'phpMyAdmin'.
 3. Trykk på databasen ut til venstre i phpMyAdmin.
 4. Du er nå klar til å oppdatere de ulike tabellene: feltene
  1. wp-options: siteurl og home. Oppgi domenenavn inkludert http(s). F.eks. https://syse.no
  2. wp_site: domain. Oppgi domenenavn. F.eks. syse.no
  3. wp_sitemeta: siteurl. Oppgi domenenavn inkludert http(s) og etterfølgende slash. F.eks. https://syse.no/
  4. wp_blogs: domain. Oppgi domenenavn for hvert innslag i kolonnen. F.eks. syse.no, new.syse.no, test.syse.no
  5. wp_x_options (x = tall, f.eks. wp_3_options, wp_4_options osv.): siteurl og home. Må endres for hvert site i multisite-installasjonen, og du kan ha mange forekomster. Oppgi domenenavn inkludert http(s).

Oppdatere wp-config.php

1. Endre følgende linje til å inkludere domenet, f.eks. slik:

define( ‘DOMAIN_CURRENT_SITE’, ‘syse.no’ );

Følgende linjer skal være kommentert ut:

#define( 'WP_HOME', 'http://somedomain.com' );
#define( 'WP_SITEURL', 'http://somedomain.com' );
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse