Endre PHP-versjon til 7.x

Du skal til enhver tid kjøre siste versjon av både WordPress, plugins og tema slik at du blir i stand til å kjøre en nyere versjon av PHP, fortrinnsvis 7.1, 7.2, 7.3 eller 7.4. 

Du kan sjekke om din WordPress hjemmeside er klar for PHP 7 ved hjelp av PHP Compatibility Checker:

https://wordpress.org/plugins/php-compatibility-checker/

Ytelsesforskjellen mellom de ulike PHP-versjonene er formidabel, og noe av det viktigste du gjør for å ha en rask WordPress hjemmeside.

wordpress-5.0-php-benchmarks-v2.jpg

Forespørsler per sekund, WordPress 5.0.

Rent sikkerhetsmessig utgjør utdaterte WordPress-installasjoner også den aller vanligste angrepsvektoren. På godt norsk: Hold WordPress oppdatert eller så blir hjemmesidene utsatt for hackerangrep(!).

Husk at det er mulig å konfigurere automatiske oppdateringer av både WordPress, plugins og theme!

Endre PHP-versjon for kontoen

Når du har oppdatert alle plugins, og eventuelt sjekket hvilken PHP-versjon du kan bruke, kan du endre PHP-versjon med et par klikk i Kontrollpanelet. 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse