Konfigurere APCu User Cache

TWS tilbyr en lokalt tilgjengelig User Cache med APCu. Siden APCu er en PHP-modul deler den samme minnesegment(er) som PHP, og kan aksesseres uten TCP/HTTP(S) eller en UNIX socket. APCu er derfor raskere enn alle alternativer som Memcached og Redis.

Aktivere APCu

  1. Velg 'Web Server' fra menyen i Kontrollpanelet.
  2. Klikk kontoen du ønsker å gjøre endringer på.
  3. Velg fanen 'Ressurser'.
  4. Endre slideren 'APCu Cache Memory', minimum 128MB.
  5. Trykk 'Lagre'.

APCu er nå tilgjengelig på kontoen.

Hvor mye minne trenger jeg?

Hvor mye minne du trenger varierer med hvor mye kode som nyttegjør seg av APCu. I utgangspunktet er 128MB nok for de aller fleste. Du må oppgradere dersom du ser slike feilmeldinger:

PHP Warning: apc_store(): Unable to allocate memory for pool.

For å overvåke hvor mye minne du faktisk bruker kan du benytte apc.php. Vær imidlertid oppmerksom på at kakediagrammet som scriptet presenterer bare gir et overordnet inntrykk av minneforbruket. Du kan med andre ord erfare at diagrammene for det meste lyser grønt, men allikevel ser feilmeldinger.

Administrere User Cache

Endre apc.php for å skru på flere muligheter for administrasjon:

defaults('ADMIN_USERNAME','apc'); // Admin Username
defaults('ADMIN_PASSWORD','password'); // Admin Password - CHANGE TO ENABLE!

Scriptet viser da:

  • Antall hits
  • Størrelse
  • Last modified, created og eventuell timeout
  • Path-to-file (dobbelklikk!)

Du har også muligheten til å slette cache-entries, eller tømme hele cachen på en gang.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse