Optimalisere bilder i WordPress

Ideelt sett bør alle bilder optimaliseres før du laster de opp. Rent erfaringsmessig kan vi fortelle deg at det ikke kommer til å skje :-) Vi anbefaler derfor at du benytter en plugin. Når du gjør det vil det gå med en del CPU første gangen du optimaliserer bildene. Deretter blir det ganske overkommerlig siden det er bare de nye bildene du laster opp som trenger optimalisering.

For optimalisering av bilder anbefaler vi at du installerer EWWW Image Optimizer:

https://wordpress.org/plugins/ewww-image-optimizer/

I tillegg til bulk-optimalisering gir den også automatisk konvertering til .webp, et nytt bildeformat som gir vesentlig mye bedre komprimering for Chrome-brukere. For å skru på dette velger du Innstillinger > EWWW Image Optimizer. Trykk på fanen for WebP, og skru på 'JPG/PNG to WebP'. Trykke Save Changes, og deretter Insert Rewrite Rules nederst på siden.

Trykk deretter på fanen 'Avansert', oppgi JPG Quality Level, og skru på 'Include Media Folders'. Trykk 'Save', og deretter på fanen 'Resize'. Påse at 'Resize Existing Images' er skrudd på.

Du er nå klar for å gjøre en bulk optimalisering, trykk Media > Bulk Optimize og følg anvisningene på skjermen. Dersom du allerede bruker EWWW og har gjort endringer i oppsettet, eller har brukt EWWW tidligere, eller annen programvare for å optimalisere bildene, huker du av for 'Force re-optimize'.

screenshot-3.png

NB! Husk å konfigurere .webp før du kjører Bulk Optimize.

Lazy Load av bilder

Dersom du laster veldig mange bilder hjemmesiden, for eksempel fordi du har en nettbutikk, eller et bildegalleri, bør disse lastes vha. lazy load, dvs. at bildene lastes inn etter at selve siden er lastet inn. Bilder som brukerne dine må scrolle for å se lastes inn i bakgrunnen, og gir opplevelse av en mye raskere hjemmeside, og dermed en bedre brukeropplevelse.

For lazy load av bilder skal du benytte a3 Lazy Load:

https://wordpress.org/plugins/a3-lazy-load/

Etter å ha installert a3 Lazy Load bør du aktivere lazy load for bildene du ønsker å laste inn i bakgrunnen. Trykk Innstillinger > a3 Lazy Load og skru av/på de egenskapene du ønsker å benytte. Prøv deg gjerne fram hvis du er usikker.

screenshot-2.png

Etter installasjon må du konfigurere og skru på a3 Lazy Load for bildene du ønsker å gjøre lazy load av.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse