Redusere antall plugins i WordPress

WordPress laster alltid alle plugins som er installert på alle sider helt uavhengig om de er i bruk eller ikke. Dersom du har mange plugins installert vil det medføre at du bruker store ressurser på hver eneste sidelasting, selv om sidene ikke trenger mye funksjonalitet i seg selv.

Det er to ting du kan gjøre med dette:

  1. Redusere antall plugins i WordPress.
  2. Bestemme hvilke plugins som skal lastes på hvilke sider.

Redusere antall plugins i WordPress

Deaktiver alle plugins du ikke bruker, og slett de permanent. Ubrukte plugins er ikke kjekt å ha, og bedre å laste ned når du har behov for de. Dersom du lar filene ligge igjen utgjør de en sikkerhetsrisiko, i tillegg til at de opptar plass. 

Sjekk ytelsen til dine plugins

For å vurdere ytelsen til dine plugins kan du benytte WordPress Query Monitor:

https://wordpress.org/plugins/query-monitor/

WordPress Query Monitor gjør deg i stand til å se trege spørringer, PHP-feil, innhold som blokkerer sidelastingen m.m.:

screenshot.7.png

Fiks feil, og fjern trege elementer med WordPress Query Monitor!

Fjern, eller bytt ut, plugins som har trege spørringer. Fjern også plugins som medfører feil og andre problemer hvis du ikke er i stand til å eliminere feilene. Slike plugins medfører både tregere sider, dårligere brukeropplevelser, og utgjør dessuten en sikkerhetsrisiko.

Bestemme hvilke plugins som lastes på hvilke sider

Ved hjelp av Plugin Organizer kan du bestemme hvilke plugins som skal lastes på hvilke sider, og i hvilken rekkefølge:

https://nb.wordpress.org/plugins/plugin-organizer/

Etter å ha ryddet opp i selve WordPress-installasjonen kan du med andre ord rydde opp per side også. I tillegg er det mulig å skru av plugins per post type.

NB! Les dokumentasjonen grundig, og ta en backup før du gjør endringer!

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse