Installere og konfigurere W3 Total Cache

En WordPress hjemmeside henter data fra mange ulike filer og en database for å vise frem din hjemmeside. Å hente ut disse dataene for hver sidevisning er ressurskrevende, og er som oftest helt unødvendig når de besøkende skal se akkurat det samme. For å spare ressurser er du som oftest tjent med en cache, et mellomlager, som har lagret dataene som brukerne skal se i en eller flere statiske filer. En statisk fil kan serveres svært raskt, og krever nesten ingen ressurser.

Det finnes mange ulike cache-løsninger til WordPress, og minst like mange meninger om hvilke som er best og raskest. Sannheten er at disse er ganske like, i alle fall i ytelse.

Den mest konfigurerbare av alle er W3 Total Cache. Siden den er såpass konfigurerbar oppleves den som lite brukervennlig, men den gir muligheter som ingen av konkurrentene kan skilte med. For å gjøre det enklere for deg finner du her en guide til installasjon og konfigurasjon :)

Installere W3TC

Før du installerer W3TC bør du straks avinstallere samtlige cache-plugins:

 • WP Rocket
 • WP Super Cache
 • WP Fastest Cache
 • Comet Cache
 • Cache Enabler
 • Hyper Cache
 • Autoptimize

Hvis du har flyttet fra andre leverandører som Siteground, Hostgator, Bluehost m.fl. må du også avinstallere eventuelle plugins fra disse før du går videre med å installere:

 1. Trykk 'Utvidelser' og 'Legg til ny...'
 2. Søk opp W3 Total Cache og trykk 'Installer nå', og deretter 'Aktiver'.

Konfigurere W3TC

W3 Total Cache byr på mange ulike caching-teknikker på lik linje med andre løsninger. Du skal konfigurere Page Cache og Browser Cache:

 1. Trykk 'Performance' for å åpne W3 Total Cache.
 2. Trykk 'General Settings'.
 3. Page Cache: Enable. Velg Disk: Enhanced fra nedtrekkslisten.
 4. Scroll deg ned til Browser Cache.
 5. Browser Cache: Enable.
 6. Trykk 'Save Settings & Purge Caches'.

I tillegg kan du konfigurere Object Cache dersom du ønsker enda raskere sider.

Page Cache

 1. Trykk Page Cache.
 2. Huk av for: Cache posts page, Cache feeds: site, categories, tags, comments, Cache SSL (HTTPS) requests og Don't cache pages for logged in users.
 3. Bla deg ned og huk av for Automatically prime the page cache. Oppgi en Sitemap URL dersom du har.
 4. Trykk 'Save Settings & Purge Caches'.

Aktivere mod_ext_filters

Page Cache i enhanced mode krever at mod_ext_filters i Apache er aktivert.

Du kan overstyre hvilke Apache-moduler som lastes for en TWS-konto ved å legge til direktiver i en fil i mappen /conf på kontoen. Filen skal ha navnet apache-overrides-*.conf, f.eks. apache-overrides-w3tc.conf. Modulen mod_ext_filters er installert, men lastes ikke som standard (fordi de fleste har ikke behov for den, og da reduserer dette ytelsen). For å laste mod_ext_filters skal filen inneholde følgende linje:

LoadModule ext_filter_module /usr/lib/apache2/modules/mod_ext_filter.so

Start Apache på nytt med 'server restart' i kommandolinjen eller vha. Kontrollpanelet for å laste mod_ext_filters.

Browser Cache

 1. Trykk Browser Cache
 2. Huk av for Set Last-Modified header, Set expires header, Set cache control header, Enable HTTP (gzip) compression, Remove query strings from static resources, og Don't set cookies for static files.
 3. Trykk 'Save Settings & Purge Caches'.
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse