Hvordan installerer jeg Magento 2?

Last ned Magento 2 til kontoen din:

wget https://github.com/magento/magento2/archive/2.3.tar.gz

 Pakk ut innholdet i arkivfilen:

tar -xvzf 2.3.tar.gz

Flytt filene til mappen www:

cd magento2-2.3
mv * ../www

Magento 2 krever at du installerer Composer før du kan fortsette.

Installere Composer

Gå inn i mappen www, og kjør følgende kommandoer fra kommandolinjen:

php7.2 -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php7.2 -r "if (hash_file('sha384', 'composer-setup.php') === 'a5c698ffe4b8e849a443b120cd5ba38043260d5c4023dbf93e1558871f1f07f58274fc6f4c93bcfd858c6bd0775cd8d1') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
php7.2 composer-setup.php
php7.2 -r "unlink('composer-setup.php');"

Installasjonsscriptet sjekker noen innstillinger i php.ini, advarer deg dersom de må endres, og laster deretter ned siste composer.phar til nåværende katalog. De 4 linjene over utfører i rekkefølge:

  • Laste ned installeren til nåværende katalog
  • Verifisere installeren SHA-384
  • Kjøre installeren
  • Fjerne installeren

Installere Magento

Når Composer er installert er du klar til å begynne installasjonen av Magento 2 fra kommandolinjen:

php7.2 composer.phar install

Åpne deretter kontoen din i nettleseren for å fortsette installasjonen av Magento 2:

https://123456-www.web.tornado-node.net

NB! Du kan med fordel koble et domene til kontoen før du gjør dette.

Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen av Magento 2. Du vil ha behov for å opprette en ny MySQL-database.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse