Hvilken port skal jeg publisere på?

En applikasjonsserver-konto kjører på en server som deles av mange brukere. Hver konto kjører en server-prosess avhengig av valg i kontrollpanelet, f.eks. NodeJS. "Kontrakten" med systemet er at server-prosessen skal svare på http(s) på en designert port.

Porten er den samme som uid'en til din bruker. I f.eks. NodeJS er dette konfigurert i "Hello World"-appen vi installerer når kontoen blir opprettet:

var http = require('http');
var server = http.createServer(function (request, response) {
response.writeHead(200, {"Content-Type": "text/plain"});
response.end("Hello World\n");
});
server.listen(process.geteuid(), 'http-internal');
console.log("Server running");

Du kan skrive over denne, men pass på at du lytter på porten som tilsvarer din uid, slik:

server.listen(process.geteuid(), 'http-internal');

Foran din server står det en proxy-server som snakker med brukerne på appen/websiden din. Denne proxy-serveren videresender trafikken til den designerte porten for din konto. Det er ikke mulig å lytte på andre porter enn den designerte, siden disse ikke blir tilgjengeliggjort utenfor vår brannvegg.

NB! Dersom du hardkoder porten til din uid risikerer du å lytte til feil port hvis kontoen din blir flyttet til en annen node. Slike flyttinger kan skje helt sømløst, og uten forvarsler.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse