Endre tilgjengelige moduler i Kontrollpanelet

Du kan endre både utseende og tilgjengelig funksjonalitet i Kontrollpanelet vha. HTML og CSS.

For å endre hvilke moduler som er tilgjengelige i hovedmenyen skal du benytte disse klassene:

Klasse Modul/tjeneste
domains Domenenavn
sitebuilder Sitebuilder
webhotel Webhotell
webserver Web Server
database Database
email E-post og Exchange
hostedexchange Hosted Exchange upgrade
spamfilter Spamfilter
cloudbackup Online Backup
managedbackup Managed Backup
servers VPS og Dedikert server
firewall Brannvegg
cms CMS
fileserver Filserver
subversion Subversion
webhosting Webhosting
mail Mail og spamfilter
backup Backup
serverhosting Serverhosting
legacy Andre tjenester

PS: Enkelte av disse modulene kan allerede være deaktivert (legacy).

For å deaktivere legger du til klassene i CSS'en med regelen display:none; slik:

.fileserver {
display:none;
}

Når du deaktiverer flere moduler kan du med fordel liste opp klassene, etterfulgt av regelen:

.fileserver, .firewall, .serverhosting {
display:none;
}

Dersom du ønsker å fjerne muligheten til å oppgradere til Hosted Exchange må du legge til !important:

.hostedexchange {
display:none !important;
}
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse