Importere WordPress MySQL-database

Når du for eksempel flytter en WordPress hjemmeside må du gjøre en import av databasen i tillegg til filene. Du kan også ha behov for å gjøre en import dersom du skal tilbake fra backup.

Eksport av eksisterende MySQL-database

For å gjøre en import trenger du en MySQL-dump. Dersom du ikke allerede har en MySQL-dump må du først foreta en eksport av WordPress-databasen ved å lage en MySQL-dump.

For å finne ut hvilken database du skal lage en MySQL-dump av slår du opp i konfigurasjonsfilen til WordPress, wp-config.php: 

grep DB_ wp-config.php

 Du kan også laste ned filen, og/eller benytte en hvilken som helst editor og søke etter strengen "DB_".

Du ser etter disse verdiene:

define('DB_NAME', 'dbnavn');
define('DB_USER', 'dbuser');
define('DB_PASSWORD', 'Passord123!');
define('DB_HOST', 'vertsnavn');
define('DB_CHARSET', 'utf8');
define('DB_COLLATE', '');

Importere MySQL-databasen

Opprett en ny MySQL-database som du skal importere MySQL-dumpen til.

Last opp MySQL-dumpen til Webhotellet eller TWS-kontoen du skal bruke den på, og utfør en import ved hjelp av kommandolinjen, slik: 

cat navnpådumpfil.sql | mysql dbnavnsyse -u dbusersyse -h syse.db.tornado-node.net -p

 

Etter import må du endre om connectionstring i wp-config.php:

define('DB_NAME', 'dbnavn');
define('DB_USER', 'dbuser');
define('DB_PASSWORD', 'Passord123!');
define('DB_HOST', 'vertsnavn');

Bruk nano eller vi fra kommandolinjen for å endre dette:

nano wp-config.php

Eller last ned filen, gjør endringene, og last den opp igjen.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse