Vi har dobbeltbetalt en faktura

Alle innbetalinger som overstiger fakturabeløpet blir automatisk tilbakebetalt. Beløp under 5 000,- vil bli krysset mot ubetalte forfalte poster, inkludert eventuelle rente- og gebyrkrav, som er mer enn 5 dager over forfall, før en eventuell tilbakebetaling.

Dersom du er i tvil om status for din reskontro kan du kontakte Kundeservice for en kontroll, og eventuelt be om et kontoutdrag dersom det er avvik mellom status hos dere og oss.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse