Blokkere IP-adresser med .htaccess

Med relativt enkle grep kan du blokkere uønsket trafikk mot ditt nettsted, blokkere enkelte brukere fra å kunne nå ditt nettsted, og kun gi tilgang til din egen IP-adresse for backend login.

Legg til følgende i .htaccess enten i roten på din WordPress-installasjon, eller i mappen du ønsker å beskytte

Order Deny,Allow
Deny from xxx.xxx.xxx.xxx
Deny from xxx.xxx.xxx.xxx
Deny from xxx.xxx.xxx.xxx
Deny from xxx.xxx.xxx.xxx

Eksempelet blokkerer enkelte IP-adresser fra å kunne koble seg til ditt nettsted. Du bytter ut xxx.xxx.xxx.xxx med ønsket IP-adresse. 

Eksempelet under gir din egen IP-adresse tilgang til backend login. NB! Denne innstillingen medfører at det er kun enheter fra denne IP-adressen som kan få tilgang.

<Files wp-login.php>
order Deny,Allow
allow from xxx.xxx.xxx.xxx
deny from all
</Files>

Du kan finne din egen IP-adresse her:

https://min-ip-adresse.no/

NB ! Skulle du komme i fare for å låse deg selv ute, så kan du redigere .htaccess-filen vha. Filbehandleren i Kontrollpanelet (eller FTP/SSH).

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse