Automatisk oppdatering av plugins og theme

Hvis du har installert WordPress gjennom vårt Kontrollpanel, eller bestilte en WordPress PowerPack, vil vi automatisk oppdatere WordPress (core) for deg.

I tillegg er det mulig å skru på automatisk oppdatering av plugins og themes ved å legge til et par linjer med kode i functions.php eller en såkalt site-specific plugin:

add_filter( 'auto_update_plugin', '__return_true' );
add_filter( 'auto_update_theme', '__return_true' );

For å lage en egen plugin må du opprette en egen mappe og fil vha. FTP/SSH:

  1. Opprett en mappe i wp-content/plugins, f.eks. myplugin
  2. Opprette en fil, f.eks. autoupdate.php, i mappen myplugin med følgende innhold:
<?php
add_filter( 'auto_update_plugin', '__return_true' );
add_filter( 'auto_update_theme', '__return_true' );
?>

Til slutt må du aktivere din nye plugin i WordPress. Dette gjør du som vanlig ved å velge Plugins > Activate i backend.

NB! Dersom du vedlikeholder WordPress vha. et repo som Subversion eller Git vil du sannsynligvis ikke ønske å gjøre automatiske oppdateringer av verken WordPress, plugins eller theme!

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse