Silence is golden

Har du kommet over filer som inneholder følgende kode i din Wordpress blogg og lurer på hvorfor det er oppgitt en så merkelig tekst i denne filen? 

<?php
// Silence is golden.
?>

Dette innholdet forekommer i flere index.php filer i din Wordpress-installasjon. Årsaken har med sikkerhet å gjøre. Som standard så har de fleste webservere mappevisning aktivert, det betyr at du kan vise innholdet i f.eks mappen /wp-content/ og bla deg frem til undermapper og se innhold i filer. Ved å legge inn en tom index.php fil i mappen, så fjerner man muligheten til å vise innholdet i mappene dine. 

I dette tilfellet så har Wordpress utviklerne hatt litt sans for humor og lagt ved en liten tekst også :)

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse