Administrere MySQL fra kommandolinjen

For å opprette en MySQL bruker og database, følg disse trinn:

 1. Logg inn som root bruker på MySQL ved å skrive inn følgende:
  mysql -u root -p
 2. Oppgi MySQL passord og trykk Enter.
 3. For å opprette en bruker skriv inn følgende kommando. Bytt ut brukernavn med navnet på brukeren du ønsker å opprette og bytt ut passord med ønsket passord for din bruker:

  GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'brukernavn'@'localhost' IDENTIFIED BY 'passord';

  Kommando over angir alle rettigheter til din bruker.
  Du kan derimot velge (om du vil) å begrense rettighetene som en bruker skal ha, ved å for eksempel kun gi SELECT rettigheter. Dette gjør du på følgende måte:

  GRANT SELECT ON *.* TO 'brukernavn'@'localhost';

  For mer informasjon om MySQL rettigheter se MySQL's egen dokumentasjon:

  https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/grant.html.

 4. Skriv \q for å avslutte mysql.
 5. For å logge inn i MySQL som brukeren du akkurat opprettet skriv inn følgende kommando. 
  Bytt ut brukernavn med brukernavnet du nettopp opprettet i punkt 3:

  mysql -u brukernavn -p

   

 6. Skriv inn passordet og trykk Enter.

 7. For å opprette en ny database, skriv inn følgende kommando. Bytt ut dbnavn med navnet på databasen som du ønsker å opprette. (Ofte så kan denne være det samme som brukernavnet, og/eller noe som identifiserer hva databasen brukes til):
 8. CREATE DATABASE dbnavn;
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse