Slik får du en raskere Wordpress hjemmeside

Treg WordPress hjemmeside? Du er ikke alene! Veldig mange sliter med trege WordPress hjemmesider som medfører tap av brukere og kunder, tapt salg og lavere rangeringer i Google.

En treg WordPress hjemmeside har som oftest følgende problemer:

 1. Tregt webhotell eller hosting-leverandør. Bytt til noen som bryr seg!
 2. Hjemmesiden har veldig mange plugins, eller utvidelser på norsk. Alle plugins i WordPress lastes på samtlige undersider på hjemmesiden din selv om de nødvendigvis ikke brukes på siden. Det medfører i sin tur svært mange HTTP-tilkoblinger per sider, og tregere hjemmesider.
 3. Du har installert WordFence eller iThemes Security. Disse bør umiddelbart byttes ut med andre alternativer.
 4. Du benytter sidebyggere som Beaver Builder, Elementor eller WPBakery (Visual Composer). Avinstaller disse med mindre du er helt nødt til å bruke de av praktiske årsaker.
 5. Utdaterte plugins som trenger en eldre PHP-versjon. Ytelsesforskjellen på f.eks. PHP 5.6 og PHP 7.1 er formidabel!
 6. Mange bilder, og store bilder med liten eller ingen komprimering, i gamle formater som tar svært lang tid å laste ned. Alle bilder bør optimaliseres, store og små.
 7. Fravær av cache, eller en feilkonfigurert cache. Uten en cache må WordPress laste innholdet dynamisk ved hver eneste forespørsel til siden. Det medfører i praksis at WordPress må gjøre et oppslag i databasen, sammenstille svaret fra oppslaget, og så servere innholdet og rendre siden for brukeren. Dette gir en lang responstid før siden kan lastes, eller lang TTFB (Time To First Byte).
 8. En stor database som er fylt med unødvendige data! Se egen hjelpeartikkel for å optimalisere din WordPress-database.

 

Under finner du en kort veiledning til hvordan du eliminerer disse problemene på din WordPress hjemmeside. Kontakt Kundeservice dersom du trenger hjelp - det er selvfølgelig helt gratis :-)

Redusere antall plugins i WordPress

Deaktiver alle plugins du ikke bruker, og slett de permanent. Dersom du lar filene ligge igjen utgjør de en sikkerhetsrisiko, i tillegg til at de opptar plass.

Vurder deretter de du sitter igjen med. For å gjøre en vurdering skal du benytte WordPress Query Monitor:

https://wordpress.org/plugins/query-monitor/

WordPress Query Monitor gjør deg i stand til å se trege spørringer, PHP-feil, innhold som blokkerer sidelastingen m.m.:

screenshot.7.png

Fiks feil, og fjern trege elementer med WordPress Query Monitor!

Fjern, eller bytt ut, plugins som har trege spørringer, feil og andre problemer. Disse medfører tregere sider, dårlige brukeropplevelser og utgjør i tillegg en sikkerhetsrisiko.

Oppdatere alle plugins

Når du har ryddet i alle plugins må de oppdateres. Du skal til enhver tid kjøre siste versjon slik at du blir i stand til å kjøre en ny versjon av PHP, fortrinnsvis 7.1 eller 7.2. 

Du kan sjekke om din WordPress hjemmeside er klar for PHP 7 ved hjelp av PHP Compatibility Checker:

https://wordpress.org/plugins/php-compatibility-checker/

wordpress-5.0-php-benchmarks-v2.jpg

Forespørsler per sekund, WordPress 5.0.

Optimalisere bilder på hjemmesiden

For optimalisering av bilder anbefaler vi at du installerer EWWW Image Optimizer:

https://wordpress.org/plugins/ewww-image-optimizer/

I tillegg til bulk-optimalisering gir den også automatisk konvertering til .webp, et nytt bildeformat som gir vesentlig mye bedre komprimering for Chrome-brukere. For å skru på dette velger du Innstillinger > EWWW Image Optimizer. Trykk på fanen for WebP, og skru på 'JPG/PNG to WebP'. Trykke Save Changes, og deretter Insert Rewrite Rules nederst på siden.

Trykk deretter på fanen 'Avansert', oppgi JPG Quality Level, og skru på 'Include Media Folders'. Trykk 'Save', og deretter på fanen 'Resize'. Påse at 'Resize Existing Images' er skrudd på.

Du er nå klar for å gjøre en bulk optimalisering, trykk Media > Bulk Optimize og følg anvisningene på skjermen. Dersom du allerede bruker EWWW og har gjort endringer i oppsettet, eller har brukt EWWW tidligere, eller annen programvare for å optimalisere bildene, huker du av for 'Force re-optimize'.

screenshot-3.png

NB! Husk å konfigurere .webp før du kjører Bulk Optimize.

Lazy Load av bilder

Dersom du laster veldig mange bilder hjemmesiden, for eksempel fordi du har en nettbutikk, eller et bildegalleri, bør disse lastes vha. lazy load, dvs. at bildene lastes inn etter at selve siden er lastet inn. Bilder som brukerne dine må scrolle for å se lastes inn i bakgrunnen, og gir opplevelse av en mye raskere hjemmeside, og dermed en bedre brukeropplevelse.

For lazy load av bilder skal du benytte a3 Lazy Load:

https://wordpress.org/plugins/a3-lazy-load/

Etter å ha installert a3 Lazy Load bør du aktivere lazy load for bildene du ønsker å laste inn i bakgrunnen. Trykk Innstillinger > a3 Lazy Load og skru av/på de egenskapene du ønsker å benytte. Prøv deg gjerne fram hvis du er usikker.

screenshot-2.png

Etter installasjon må du konfigurere og skru på a3 Lazy Load for bildene du ønsker å gjøre lazy load av.

Aktivere caching

Caching gjør at WordPress kan servere en statisk kopi av sidene på hjemmesiden din. Dette gir en mye raskere responstid, og reduserer lastetiden vesentlig!

Det finnes mange meninger om hva som er den beste cachen til WordPress, og mye å velge på. Vi anbefaler at du benytter W3 Total Cache, fordi den er mest konfigurerbar, og fordi den byr på mer avanserte metoder enn en ren pagecache:

https://wordpress.org/plugins/w3-total-cache/

Du skal skru på følgende metoder:

 1. Page Cache
 2. Browser Cache

Alle andre metoder skal være skrudd av(!). Du kan forsøke åp aktivere minify, men les advarslene nøye før du setter i gang; det er ikke noe du kan skru på, og som vil fungere "ut av boksen", og du må påregne litt ekstraarbeid. Som tommelfingerregel kan vi si at du som minimum må ekskludere alle jQuery-ressurser fra minify.

Page Cache

Trykk General settings > Page Cache. Velg Disk: Enhanced

Standardinnstillinger er ok, men legg gjerne inn et sitemap og priming dersom det finnes. Det sørger for at WordPress holder cachen oppdatert hele tiden. 

Aktivere mod_ext_filters

Page Cache i enhanced mode krever at mod_ext_filters i Apache er aktivert.

Du kan overstyre hvilke Apache-moduler som lastes for en TWS-konto ved å legge til direktiver i en fil i mappen /conf på kontoen. Filen skal ha navnet apache-overrides-*.conf, f.eks. apache-overrides-w3tc.conf. Modulen mod_ext_filters er installert, men lastes ikke som standard (fordi de fleste har ikke behov for den, og da reduserer dette ytelsen). For å laste mod_ext_filters skal filen inneholde følgende linje:

LoadModule ext_filter_module /usr/lib/apache2/modules/mod_ext_filter.so

Start Apache på nytt med 'server restart' i kommandolinjen eller vha. Kontrollpanelet for å laste mod_ext_filters.

Browser Cache

Aktiveres under General settings > Browser Cache

Huk av for alle headere på alle seksjoner unntatt W3 Total Cache Header og set Entity Tag (eTag). Huk også av for: enable GZIP, remove query strings from static resources, don't set cookies for static files.

Object Cache

Aktiveres under General settings > Object Cache

For å aktivere en Object Cache trenger du en teknologi som kan lagre dataene. De vanligste er:

 1. Memcached
 2. Redis
 3. APCu

Hvis du bruker en konto på Tornado Web Server må du bruke APCu, og konfigurere APCu User Cache på kontoen til minimum 128MB. Dette er også nok i de aller fleste tilfeller. Dersom du kjører en VPS kan du fritt velge mellom disse. 

På en VPS anbefaler vi at du installerer og konfigurerer Redis som en såkalt LRU-cache.

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse