Dynamisk DNS fra egen applikasjon eller klient

Siden vår klient bruker DNS-protokollen til å utføre endringene, kan du i utgangspunktet bruke en egen klient, eller rett og slett kjøre kommandoen nsupdate (linux). Vi har et script som viser hvordan dette gjøres:

http://static.tornado.no/dyndns/

#!/bin/bash

ZONE=example.com 
HOST=host.example.com 
KEY="<secret>" 
IP=$(wget -q https://api.ipify.org/ -O -) 
CACHE=/var/tmp/setip.cache 
SERVER=ns.syse.no

touch $CACHE

if [ "$IP" != "$(cat $CACHE)" ] ; then 
printf "server $SERVER\nzone $ZONE\nupdate delete $HOST A\nupdate add $HOST 60 A $IP\nsend\nquit" | nsupdate -y $ZONE:$KEY && echo -n $IP > $CACHE
fi
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse