SYSE Kundeservice

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Hvordan generere CSR og private key for etablering av SSL sertifikat?

Følg

CSR kan genereres med OpenSSL som normalt er installert på Linux og Mac. Kan lastes ned for Windows her: http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/openssl.htm

CSR og private key genereres samtidig med følgende kommando:

openssl req -nodes -newkey rsa:2048 -keyout /tmp/www.eksempel.no.key -out /tmp/www.eksempel.no.csr -subj "/C=NO/ST=Oslo/L=Oslo/O=Eksempel AS/OU=HQ/CN=www.eksempel.no"

Dette eksempelet vil generere en certificate request til domenenavnet eksempel.no / www.eksempel.no med følgende metadata:

Land: NO
Fylke: Oslo
Kommune: Oslo
Organisasjon: Eksempel AS
Avdeling: HQ

Bytt ut verdiene etter eget behov.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig

Kommentarer