Generere CSR og private key til SSL-sertifikat

Du kan generere CSR i Kontrollpanelet, eller ved hjelp av OpenSSL som normalt er installert på Linux og Mac. Applikasjonen kan dessuten lastes ned for Windows her: http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/openssl.htm

Generere CSR i Kontrollpanelet

  1. Velg 'Webhotell' eller 'Web Server' fra menyen i Kontrollpanelet og klikk kontoen du ønsker å benytte.
  2. Klikk på fanen 'SSL', og dernest 'Lag sertifikatforespørsel'.
  3. Huk av for de domenene som skal inkluderes i CSR'en.
  4. Trykk 'Last ned sertifikatforespørsel'.

Generere CSR ved hjelp av OpenSSL

CSR og private key genereres samtidig med følgende kommando:

openssl req -nodes -newkey rsa:2048 -keyout /tmp/www.eksempel.no.key -out /tmp/www.eksempel.no.csr -subj "/C=NO/ST=Oslo/L=Oslo/O=Eksempel AS/OU=HQ/CN=www.eksempel.no"

Dette eksempelet vil generere en certificate request til domenenavnet eksempel.no / www.eksempel.no med følgende metadata:

Land: NO
Fylke: Oslo
Kommune: Oslo
Organisasjon: Eksempel AS
Avdeling: HQ

Bytt ut verdiene etter eget behov.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse