WordPress-siden min virker ikke lenger!

Standard rewrite-regler i WordPress medfører problemer i kombinasjon med mod_disk_cache. Symptomer på dette er innlasting av feil side for en gitt URL, rendring av directory listings i stedet for nettsider o.l.

Dette forårsakes av at reglene i WordPress omskriver ALLE forespørsler til en enkelt URL istedet for unike (canonical) URL'er. Caching-modulen ser bare den endelige omskrevne URL'en ved caching, og som jo er unik for alle forespørsler.

Dersom du bruker WordPress må du derfor endre følgende rewrite-rule i .htaccess:

RewriteRule . /index.php [L]

Til dette:

RewriteRule ^(.*)$ /index.php/$1 [L] 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse