Hvordan styrer jeg hva som caches?

Hva som skal caches angis av dette direktivet i apache-overrides-cache.conf:

CacheEnable disk /

Her opprettes det cache for alt, og alle undersider, angitt ved "/". Dersom du bare ønsker å cache spesifikke undersider kan du gjøre det f.eks. slik:

CacheEnable disk /categories
CacheEnable disk /articles
CacheEnable disk /2015

NB! Denne tilnærmingen skrur av caching for forsiden.

Hvis du også ønsker å opprette cache for spesifikke undersider og forsiden må du gå litt annerledes til verks:

#Skru på cahing, disable globally
CacheEnable disk /
SetEnv no-cache

#Caching av forsiden
<LocationMatch "^/$">
UnsetEnv no-cache
</LocationMatch>

#Caching av kategori-sider 
<Location /categories>
UnsetEnv no-cache
</Location>

#Caching av artikkel-sider 
<Location /articles>
UnsetEnv no-cache
</Location>

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse