Bruke eget domene på Kontrollpanelet

Alle forhandlere får et eget kontrollpanel for seg selv og sine kunder med adressen http://<partnerid>.tornado.partners. Denne bruksanvisningen hjelper deg med å bruket et eget domenenavn, med kontrollpanelet på adressen http://dittdomene.no/controlpanel istedenfor.

Legg til følgende i VirtualHosten for websiden din. På en Tornado Web Server-konto skal du lage filen conf/vhost-overrides-www-partner.conf:

Define partnerhost <partnerid>.tornado.partners

LoadModule proxy_module /usr/lib/apache2/modules/mod_proxy.so
LoadModule proxy_http_module /usr/lib/apache2/modules/mod_proxy_http.so
LoadModule proxy_wstunnel_module /usr/lib/apache2/modules/mod_proxy_wstunnel.so
ProxyRequests Off
<Proxy *>
Order deny,allow
Allow from all
</Proxy>
ProxyPass /controlpanel/ws ws://${partnerhost}:8580/controlpanel/ws retry=0
ProxyPassMatch ^/(api|shop|invoice|controlpanel|selfservice|javax.faces.resource|resources)(.*) http://${partnerhost}:8580/$1$2
ProxyPreserveHost On

Rediger denne:

Define partnerhost <partnerid>.tornado.partners

Slik at den inkluderer ditt kundenummer hos oss:

Define partnerhost 12345.tornado.partners

Restart deretter Apache for at endringen skal tre i effekt:

server restart

Kontakt deretter Kundeservice for å meddele hvilket domenenavn du ønsker å benytte. For å skru på SSL installerer du et SSL-sertifikat fra Kontrollpanelet:

Hvordan oppretter jeg et nytt SSL-sertifikat?

I tillegg vil du ønske å videresende trafikk mot roten av domenenavnet du bruker til siden for innlogging. Det gjør du enklest ved å opprette en .htaccess-fil i mappen www med følgende innhold:

Redirect 301 / https://example.com/controlpanel/login/

Bytt ut example.com med domenenavnet til Kontrollpanelet.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse