Benytte et 3. parts SSL-sertifikat

1. Klikk 'Web Server' i Kontrollpanelet.
2. Velg kontoen du vil benytte fra listen.
3. Klikk fanen 'SSL' og lim inn sertifikatet i feltene. Du må lime inn Certificate, Private Key og Intermediary Certificate.

NB! Formatet må være i PEM. I PEM ligger sertifikatet mellom teksten "-----BEGIN CERTIFICATE-----" og "-----END CERTIFICATE-----".

Hvis sertifikatet ikke er levert på denne måten må du mest sannsynlig konvertere. Det finnes en rekke verktøy for dette tilgjengelig på Internett. Kontakt Kundeservice dersom du trenger hjelp med å konvertere.

4. Klikk 'Lagre'

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse