Hvorfor er bare .NET 2.0 og 4.0 tilgjengelig?

Versjon 4.5 er en patch til 4.0, akkurat som 3.0 og 3.5 er patch til 2.0. Det er derfor det kun er disse to valgene i vårt kontrollpanel.

Dersom du skal benytte asp.net 4.5 må versjon 4.0 velges i kontrollpanelet. Nærmere versjon, som f.eks. 4.5, spesifiseres i applikasjonens web.config-fil.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse