Kople til en lokal stasjon i en RDP-sesjon

Klikk 'Alternativer' før du fyller tjenernavnet inn i feltet 'Datamaskin'.

Velg fanen 'Lokale ressurser' og klikk 'Mer...'

Velg 'Stasjoner' og velg hvilke av dine lokale stasjoner du ønsker å ha tilgjengelig når du er tilkoplet.

Klikk 'OK' og deretter 'Koble til'

Du kan også benytte din lokale skriver ved å påse at haken for 'Skrivere' er valgt i følgende skjermbilde:

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse