SYSE Kundeservice

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Endre utseendet på Kontrollpanelet

Følg

Du kan enkelt tilpasse utseendet på Kontrollpanelet ditt. For enkelhets skyld så kommer det med et standard utseendet som du kan overstyre både med HTML og CSS.

OBS: Redigering av disse filene fordrer kjennskap til HTML og/eller CSS. Har du ikke dette kan du forårsake skade på kontrollpanelet ditt.

Logge på Tornado® CMS

Tornado® CMS er tilgjengelig på adressen for ditt Kontrollpanel slash cms, for eksempel:

http://ditt.kontrollpanel.no/cms

Logg på med kundenummer og passord, eventuelt annen brukerinformasjon dersom du har fått utstedt det.

Redigere HTML

Hvis du ønsker å tilpasse kontrollpanelet ditt ytterligere så står du fritt til å gjøre det. Under modulen "Maler" så finner du en mal som heter "Module - Template". Det er denne malen som gjør at kontrollpanelet kan vises på websiden din. 

Det er 4 elementer det er essensielt at du ikke fjerner i denne malen.
Disse begynner enten med [#import eller [@modules som sett under.

[#import "global.modules" as modules /]
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/> 
  <title>Slik endrer du utseendet på Kontrollpanelet 
  [@modules.headers /] 
</head> 
<body id="[@modules.pageId /]" class="[@modules.pageClass /]"> 
 
  <div id="wrapper_top"> 
    <div id="top" class="clearfix"> 
 
      [@modules.loginMenu /] 
     
      <a id="logo" href="/"> 
 
    </div> 
  </div> 
 
  [@modules.content /] 
 
</body> 
</html>

Utover de 4 begrensningene så står du fritt til å gjøre hva du vil med innholdet. Du kan fjerne, legge til og endre HTML. Dermed kan du implisitt også gjøre det samme med JavaScript og CSS.

Redigere CSS

Tornado® Kontrollpanel kommer med en standard CSS-fil ( http://static.tornado.no/modules/css/base.css ) som gjør at kontrollpanelet får et generisk og uniformt utseende. For å brande det til å se ut som ditt, så kan du i tillegg til å endre og legge til HTML som beskrevet ovenfor, også overstyre denne CSS-filen. Det gjør du med en fil som heter "override.css" og ligge i filarkivet ditt i mappen "override".

Denne filen står du fritt til å endre som du vil. Den inneholder definisjoner på endel standard elementer til å starte med. Den definerer blandt annet en eventuell logo, farge på navigasjonselementer, linker med mer. 


Alt fra tidligere nevnte "base.css" kan som sagt overstyres i denne filen, men utøv aktsomhet. En syntaktisk feil kan få store konsekvenser for utseendet til kontrollpanelet ditt.

Logo-endringer

Som standard, så har vi definert logoen din i "override.css" filen som er nevn over. Da spesifikt med linjene;

/********** logo **********/ 
a#logo { 
  width: 222px; 
  height: 105px; 
  background: url(http://dinwebside.no/logo.jpg) 
  position: absolute; top: 0; left: 0; 
}

Logoen er altså definer som et bakgrunnsbilde på linken med ID "logo". Alt dette står du selvfølgelig fritt til å endre som du selv vil.

Hvis du ønsker å laste opp et bilde til filarkivet i Tornado, og bruke dette, så henviser du til det på følgende måte;

a#logo { background: url(/files/logoer/logo.jpg) }
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig

Kommentarer