Sende epost med Classic ASP

Den anbefalte måten å sende epost på Windows servere er ved å benytte seg av System.Net.Mail (http://hosting.intermedia.net/support/kb/default.asp?id=1579) men dersom du benytter deg av Classic ASP må du benytte deg av CDOSYS.

Eksempel:

<!--
  METADATA
  TYPE="typelib"
  UUID="CD000000-8B95-11D1-82DB-00C04FB1625D"
  NAME="CDO for Windows 2000 Library"
-->
<%
  Set cdoConfig = CreateObject("CDO.Configuration")

  With cdoConfig.Fields
    .Item(cdoSendUsingMethod) = cdoSendUsingPort
    .Item(cdoSMTPServer) = "internal.tornado.email"
    .Update
  End With

  Set cdoMessage = CreateObject("CDO.Message")

  With cdoMessage
    Set .Configuration = cdoConfig
    .From = "min-epostadresse@mitt-domene.no"
    .To = "post@mottakeradresse.no"
    .Subject = "Her er mitt emne på eposten"
    .TextBody = "Her er innholdet i eposten min"
    .Send
  End With

  Set cdoMessage = Nothing
  Set cdoConfig = Nothing

Response.write "<HTML><head><title>A message has been sent.</title></head>
<body>A message has been sent.</body></HTML>" %>
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse