Hvorfor feiler backup-jobben min?

Når backup feiler får du tilsendt en rapport som i de fleste tilfeller beskriver hva som har gått galt, inkludert detaljerte feilmeldinger.

I noen tilfeller kan du imidlertid motta en rapport som kun fastslår at backup ikke har blitt utført. De vanligste årsakene til at dette skjer er:

  1. Strømbrudd og/eller linjebrudd
  2. Maskinen var slått av på backuptidspunktet
  3. Maskinen var ikke tilkoplet Internett på backuptidspunktet
  4. Backupklienten er avinstallert på maskinen

I disse tilfellene bør du (1) påse at backupset'et er riktig konfigurert, samt (2) gå igjennom rapportene for backupset'et i arkivet. Rapportene finner du i Kontrollpanelet.

Kontakt Kundeservice hvis du trenger hjelp til å fastslå hvor feilen ligger.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse