Backup av MySQL-database med Cloud Backup

Sette opp et nytt backupset:

 1. Velg 'Backup' fra menyen i Kontrollpanelet.
 2. Klikk brukernavnet til kontoen du vil opprette backupen på.
 3. Klikk 'Administrasjon' i undermenyen.

Administrasjonsgrensesnittet for backuptjenesten åpnes nå i et nytt vindu.

 1. Velg 'Backupsett' fra menyen.
 2. Klikk 'Legg til'.
 3. Angi tidsplan for backupsettet.
 4. Angi navn for backupsettet, f.eks. 'db'.
 5. Sett type til 'MySQL databaseserver'.
 6. Bla deg ned til bunnen av siden og klikk 'Oppdater'.
 7. Angi brukernavn og passord til databasen, vertsnavn til serveren, port og sti til mysqldump på serveren.

Port er normalt 3306 og sti til mysqldump '/usr/bin/mysqldump'.

 1. Angi backupkilde.

Dersom du skal ta backup av alle databasene angir du 'MySQL' som kilde og klikker 'Legg til'.
Hvis du vil ta backup av spesifikke databaser, angir du 'MySQL/databasenavn' sim kilde og klikker 'Legg til'.
NB! For MySQL-databaser på Windows Server må du bytte ut '/' med '\' når du angir backupkilde.

 1. Bla deg ned til bunnen av siden og klikk 'Oppdater'.

Konfigurere backupklienten

Rediger /backup/bin/RunBackupSet.sh til å ta en MySQL-backup:

Using BACKUP_TYPE : DATABASE

Konfigurere en bruker for backupjobben

Backup av databasen krever en brukerkonto som kan kople til fra localhost, og med nødvendige rettigeheter, f.eks. 'root':

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO ‘root’@’localhost’
IDENTIFIED BY ‘some_pass’;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO
‘root’@’localhost.localdomain’ IDENTIFIED BY ‘some_pass’;
mysql> FLUSH PRIVILEGES;

Du behøver ikke å benytte brukeren 'root', men du må påse at brukerkontoen har de nødvendige rettighetene.

Backupjobben er nå ferdig konfigurert, og vil starte ved valgt klokkeslett.

PS: Du kan også gjøre MySQL-backup ved å opprette en cronjobb som lagrer en databasedump til samme området som du gjør filbackup. Databasebackupen blir da plukket opp av filbackupen.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse