Installere Tornado Online Backup på Linux/Unix

Installasjon

Opprett en katalog for backupklienten, og last ned siste versjon:

  1. mkdir /backup
  2. cd /backup
  3. wget http://static.tornado.no/ob/obm-nix.tar.gz
  4. tar -xvzf obm-nix.tar.gz
  5. ./bin/install.sh

Konfigurasjon

Start backupklienten og angi brukerinformasjon for kontoen:

/backup/bin/Configurator.sh
  1. Login Name: brukernavn for backupkontoen
  2. Password: passord for backupkontoen
  3. Backup Server URL: backup01.tornado.no
  4. Which Protocol ? (1) Http (2) Https: velg (2) - HTTPS
  5. Use proxy ? (Y)es or (N)o: velg (N) – No

Du kommer nå til konfigurasjons menyen for backup-programvaren. Opprett et backup-sett via kontrollpanelet og bruk menyvalg 4 for å sette opp kjøring av settet.
Om ønskelig kan man teste backup-settet ved å avslutte konfigureringen (menyvalg 8) og kjøre følgende kommando før man setter opp kjøringen:

/backup/bin/RunBackupSet.sh [backup-set]

Konfigurasjonsmenyen kan åpnes igjen ved å kjøre:

/backup/bin/Configurator.sh

MySQL Backup

Dersom du skal ta backup av MySQL må du ta spesielt hensyn til følgende punkter.

Ekskludering av information_schema

Databasen information_schema er en såkalt meta-database som ikke inneholder data. Denne trenger du ikke ta backup av, og i visse tilfeller kan det skape problemer dersom du gjør det. Vi anbefaler at du ekskluderer denne ved å legge til MySQL/information_schema under steget "Utelat følgende filer/kataloger".

Separat backup av mysql-databasen

Databasen mysql inneholder brukerinformasjon og andre vitale data for dine øvrige databaser. Enkelte versjoner av mysqldump gir en advarsel dersom du tar backup av denne databasen uten å oppgi parameteret --events. Advarselen fører igjen til at backup-filene ikke overføres til backupserveren. Desverre kan ikke dette parameteret oppgis som en del av mysqldump-kommandoen i Tornado Online Backup per nå. Løsningen ligger i å ekskludere MySQL/mysql på samme måte som information_schem i steget over, og sette opp en separat backup av mysql-databasen til et området du tar fil-backup av.

Legg til en Kommando før backup med følgende innhold:

Navn: DumpMysqlDatabaseSeparately

Kommando: /backup/dump-mysql-database-separately.sh

Arbeidskatalog: /backup

Opprett så filen /backup/dump-mysql-database-separately.sh med følgende innhold:

mysqldump --user=<brukernavn> --password=<passord;&gt --events mysql > /home/mysql-backup/mysql.sql

Sørg for at katalogen /home/mysql-backup eksisterer og har mode 0600. Brukernavn og passord må settes til en bruker som har tilgang til å lese fra mysql-databasen.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse