Installere Tornado Online Backup på Linux/Unix

Installasjon

Opprett en katalog for backupklienten, og last ned siste versjon:

 1. mkdir /backup
 2. wget http://static.tornado.no/ob/obm-nix.tar.gz
 3. tar -xvzf obm-nix.tar.gz
 4. ./bin/install.sh

Konfigurasjon

Start backupklienten og angi brukerinformasjon for kontoen:

/backup/bin/Configurator.sh
 1. Login Name: brukernavn for backupkontoen
 2. Password: passord for backupkontoen
 3. Backup Server URL: backup01.tornado.no
 4. Which Protocol ? (1) Http (2) Https: velg (2) - HTTPS
 5. Use proxy ? (Y)es or (N)o: velg (N) - No
 6. (1) Twofish (2) AES (3) Triple DES (4) No encryption: velg (1) - Twofish
 7. Encryption Strength ? (1) 128-bit (2) 256-bit: velg (1) - 128-bit
 8. Encrypting Mode ? (1) ECB (2) CBC: velg (1) - ECB
 9. Encrypting Key: angi krypteringsnøkkel, f.eks. passord for backupkontoen
 10. Re-Enter Encrypting Key: gjenta krypteringsnøkkel
 11. Run scheduled backup on this computer ? (Y)es or (N)o: velg (Y) - Yes
 12. Avslutt menyen ved trykke '7'

Kjør en test backupjobben:

/backup/bin/RunBackupSet.sh [backup-set]

MySQL Backup

Dersom du skal ta backup av MySQL må du ta spesielt hensyn til følgende punkter.

Ekskludering av information_schema

Databasen information_schema er en såkalt meta-database som ikke inneholder data. Denne trenger du ikke ta backup av, og i visse tilfeller kan det skape problemer dersom du gjør det. Vi anbefaler at du ekskluderer denne ved å legge til MySQL/information_schema under steget "Utelat følgende filer/kataloger".

Separat backup av mysql-databasen

Databasen mysql inneholder brukerinformasjon og andre vitale data for dine øvrige databaser. Enkelte versjoner av mysqldump gir en advarsel dersom du tar backup av denne databasen uten å oppgi parameteret --events. Advarselen fører igjen til at backup-filene ikke overføres til backupserveren. Desverre kan ikke dette parameteret oppgis som en del av mysqldump-kommandoen i Tornado Online Backup per nå. Løsningen ligger i å ekskludere MySQL/mysql på samme måte som information_schem i steget over, og sette opp en separat backup av mysql-databasen til et området du tar fil-backup av.

Legg til en Kommando før backup med følgende innhold:

Navn: DumpMysqlDatabaseSeparately

Kommando: /backup/dump-mysql-database-separately.sh

Arbeidskatalog: /backup

Opprett så filen /backup/dump-mysql-database-separately.sh med følgende innhold:

mysqldump --user=<brukernavn> --password=<passord;&gt --events mysql > /home/mysql-backup/mysql.sql

Sørg for at katalogen /home/mysql-backup eksisterer og har mode 0600. Brukernavn og passord må settes til en bruker som har tilgang til å lese fra mysql-databasen.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse