Bruke WebDrive som klient

WebDrive er en avansert klient til Tornado™ File Server, beregnet på Enterprisekunder, og kan bestilles etter avtale.

Til forskjell fra den medfølgende klienten for tjenesten, NetDrive, støtter WebDrive file locking , automatisk og manuelt, synkronisering av delte mapper, caching og en rekke andre avanserte egenskaper.

Klientinstallasjonen må konfigureres, men er tilrettelagt for installasjon i store Windows-miljøer ved at innstillingene lagres til Registeret og kan eksporteres/importeres som registernøkler.

Akkurat som NetDrive, monterer WebDrive filserveren som en lokal stasjon.

NB! Skjermbildene kan avvike avhengig av versjon av WebDrive og operativsystem som benyttes. Konfigurasjonsvalgene skal imidlertid være de samme og klienten må konfigureres i henhold til nedenforstående.

Konfigurasjon av WebDrive

Etter å ha installert programmet må du konfigurere en server. Start programmet og velg 'New Site' nede til venstre i hovedbildet og følg anvisningene på skjermen.

Name:
Navn på stasjonen, for eksempel 'Tornado File Server'
Drive:
Stasjonsbokstav, for eksempel X:

Klikk 'Neste'

Server type:
WebDAV

Huk av for ‘Connect Securely’ og klikk 'Neste'

URL for the server:
servernavn.netfilestore.com

Huk av for ‘Use default port’ og klikk 'Neste'

Client Certificate:
No Certificate

Klikk 'Neste'

Username:
Ditt personlige brukernavn for tjenesten
Password:
Ditt passord

Huk av for 'Save Password' og klikk 'Neste'

Ikke huk av for 'Connect to Site now'. Huk av for 'Connect at login/startup'. Serveren er nå ferdig konfigurert, men for en optimal brukeropplevelse må du gjøre ytterligere noen endringer.

Velg 'Properties' i programmets hovedbilde.

Velg 'DAV'. Huk av for auto DAV locking og angi eventuelt en liste med filendelser (anbefalt), for eksempel .doc,.docx, .xls,.xlsx,.ppt,.pptx. Huk av for å bruke DAV locking til å sjekke om brukeren har skrivetilgang.

Velg 'File'. Huk av for encoding i UTF8 og fjern avhuking for kvotehåndtering (serveren tar hånd om kvotehåndteringen).

Velg ‘Cache’. Velg 'Override global settings' og klikk 'Options'.

Endre til 'Multi-user – Check with server to determine if cache files are up to date'.

Klikk 'Ok'. Du kan nå kople til ved å klikke 'Connect' i hovedbildet.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse