Brukerstyring i Tornado File Server

Tornado File Server inneholder funksjonalitet for å gjøre brukerstyring på mappenivå, slik at du kan delegere tilgang til data etter behov.

Brukerstyringen kan imidlertid kun lagres på rotnivå, det vil si på en mappe som er definert i toppen av treet. I praksis betyr dette de mappene du oppretter i Kontrollpanelet.

Slik administrerer du tilgang:

  1. Velg 'File Server' fra menyen i Kontrollpanelet.
  2. Klikk filserveren du vil administrere tilgang for.
  3. Velg 'Mapper' fra undermenyen og klikk mappen du vil administrere tilgang for.
  4. Angi rettigheter for de ulike brukerne.

Endringene lagres umiddelbart og fortløpende. Du behøver ikke klikke 'Lagre'.

  1. Klikk 'Opprett konto'.

Du finner dessuten den samme tilgangskontrollen under 'Brukere', hvorpå du kan angi hvilke mapper en bruker skal ha tilgang til (i motsetning til ovenforstående hvor du angir hvilke brukere som skal ha tilgang til en mappe).

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse