Opprette en ny bruker på Tornado File Server

  1. Velg 'File Server' fra menyen i Kontrollpanelet.
  2. Klikk filserveren du vil opprette en ny bruker på.
  3. Velg 'Brukere' fra undermenyen og klikk 'Lag ny konto'.
  4. Angi navn, brukernavn og passord.
  5. Huk av for egen hjemmekatalog (valgfritt).
  6. Klikk 'Opprett konto'.
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse