Åpne porter i brannveggen

  1. Velg "Serverhosting" i menyen i Kontrollpanelet.
  2. Velg 'Brannvegger' og klikk IP-adressen du ønsker å gjøre endringer på.
  3. Velg 'Ny regel' fra undermenyen dersom du ønsker å legge til ny regel, alternativt klikk på eksisterende regel for å redigere den.
  4. Angi kilde, protokoll, port/intervall og eventuell kommentar/beskrivelse.
  5. Klikk 'Lagre'.

Dersom du skal legge inn en hel range, må du benytte formen xxx.xxx.xxx.0/24. En range som strekker over flere nett, må splittes slik at de kan beskrives med en CIDR-notasjon.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse