Åpne porter i brannveggen

  1. Velg 'Brannvegg' fra menyen i Kontrollpanelet, og klikk IP-adressen du ønsker å gjøre endringer på.
  2. Velg 'Lag ny regel' fra undermenyen.
  3. Angi source, protokoll, port og eventuell kommentar.
  4. Klikk 'Lagre'.

Dersom du skal legge inn en hel range, må du benytte formen xxx.xxx.xxx.0/24. En range som strekker over flere nett, må splittes slik at de kan beskrives med en CIDR-notasjon.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse