Serverinformasjon for oppsett av epost

Server for innkommende epost: tornado.email
IMAP-Port: 143
POP3-Port: 110
Krever passordgodkjenning. Brukernavn: Hele epostadressen (din@epostadresse.no)
Server for utgående epost: tornado.email
SMTP-Port: 587
Krever passordgodkjenning. Samme brukernavn og passord som for innkommende server.

For å benytte en epostkonto som SMTP på en printer må printeren støtte USER-AUTH (autorisering med brukernavn/passord) og konfigureres iht. ovenforstående. Dersom printeren ikke støtter dette må du benytte linjeleverandør sin SMTP.

NB! Kontoen støtter STARTTLS der det er tilgjengelig, med samme porter som over. Du skal ikke velge SSL/TLS og tilsvarende porter (993/465).

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse