Oppsett av epost i Microsoft Windows Mail

Følgende er en veiledning for å sette opp din epostkonto Microsoft Windows Mail. Før du begynner skal du starte epostprogrammet. Dersom du ikke er komfortabel med å bytte mellom vinduer kan du med fordel skrive ut denne veiledningen.

Du behøver passordet for din epostkonto underveis i oppsettet. Dersom du er usikker på passordet kan du logge på Kontrollpanelet med kundenummer og passord for å sette et nytt passord for epostkontoen.

Legg til ny konto

Klikk 'Verktøy' og 'Kontoer...'.

 

Velg 'Legg til'.

Velg kontotype 'E-postkonto'.

Ditt navn

Angi navnet ditt i feltet for 'Visningsnavn:' og klikk 'Neste'.

Epostadresse

Angi din epostadresse i feltet for 'E-postadresse:' og klikk 'Neste'.

Serverinformasjon

Velg POP3 eller IMAP.

POP3
Når du bruker POP3 lagres meldingene dine på vår epost-server etterhvert som de kommer inn. Når du sjekker epost lastes de ned til din maskin og slettes fra vår epost-server.
IMAP
IMAP, eller Internet Message Access Protocol, er et nyere alternativ for å laste ned epost. Når du bruker IMAP lagres fortsatt meldingene dine på vår epost-server etterhvert som de kommer inn, men Outlook laster ned en kopi av meldingene dine, og de blir ikke slettet fra vår server før de slettes i ditt Outlook.

Vi anbefaler på det sterkeste IMAP. Ved bruk av IMAP vil din epost til enhver tid være tilgjengelig i Webmail.  IMAP er dessuten høyst nødvendig dersom du ønsker å bruke din mobiltelefon for å lese epost , eller sette opp kontoen på flere maskiner.

Innkommende epostserver (POP3, IMAP eller HTTP)
tornado.email
Server for utgående epost (SMTP)
tornado.email

Merk av for 'Utgående server krever godkjenning'.

Klikk deretter 'Neste.

step-06.png

Kontoinformasjon

Kontonavn
Din epostadresse
Passord
Ditt passord

Huk av for 'Husk passord'.

Klikk deretter 'Neste'.

Fullfør

Klikk 'Fullfør'.

Konfigurere utgående epost

Klikk 'Verktøy' og dernest 'Kontoer...' Velg kontoen du nettopp har satt opp og klikk 'Egenskaper'.

step-09.png

Servere

Velg arkfanen 'Servere'. Huk av for 'Min server krever godkjenning' og velg deretter 'Innstillinger'.

step-10.png

Innstillinger

Velg 'Bruk like innstillinger som serveren for innkommende e-post'.

Klikk 'OK'.

Avansert

Velg arkfanen 'Avansert'.

Verdien for 'Utgående e-post (SMTP):' er her satt til 25, og skal endres til 587.

Klikk deretter 'OK'

step-12.png

Fullfør

Klikk 'Lukk'.

step-09.png

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse