SYSE Kundeservice

Hei! Hva kan vi hjelpe deg med?

Forhandler API-dokumentasjon

Følg

Forhandlere har tilgang til et API som brukes til å utveksle informasjon med SYSE. Man kan hente ut oversikt over kunder, abonnementer, fakturaer, redigere DNS etc.

Filutvekslingsformatet er XML, og HTTP-requests mot API'et krever BASIC authentication. Man oppgir sin forhandler-id som brukernavn og tilhørende passord.

Oversikt over samtlige API-kommandoer med beskrivelse finnes på  https://www.sysedata.no/modules/api.

Eksempel-klient

Tjenestene kan enkelt nås fra alle programmeringsspråk. Her følger noen eksempler.

Java

Last ned  PartnerClient.java dersom du vil benytte vår simple klient direkte fra din Java-kode. Alternativt kan du se på koden og lage din egen. I essens er PartnerClient en meget simpel wrapper rsom gir deg XML'en enten som en Stringeller som et org.w3c.dom.Document.

PartnerClient(<kundenr>, "<passord>");

// Hent kundelisten som XML, lagret i en streng
String customers = client.getString(https://www.sysedata.no/modules/api/customers/list);

// Hent abonnementslisten for kundenr 1234 som XML, lagret i et Document for videre behandling
Document subscriptions = client.getDocument("https://www.sysedata.no/modules/api/subscriptions/list/1234");

// Hente fakturaliste - linkes videre til HTML, XML og spesifikasjonsutgave av fakturaen
Document invoices = client.getDocument("https://www.sysedata.no/modules/api/invoices/list");

Curl

$ curl http://:
@www.sysedata.no/modules/api/subscriptions/list

PHP

<?php
$user = ;
$pass = '';
$results = simplexml_load_file('http://' . $user . ':' . $pass . '@www.syse.no/modules/api/customers/list');
foreach ($results as $result)
echo $result->id . ': ' . $result->name . "\n";
?>

.NET C#

WebClient client = new WebClient();
client.Credentials = new NetworkCredential(, "");
WebRequest request = WebRequest.Create("http://syse.no/modules/api/customers/list");
request.PreAuthenticate = true;
XmlTextReader reader = new XmlTextReader(request.GetResponse().GetResponseStream());
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig

Kommentarer