Administrasjonsverktøy for databaser

MySQL-databaser leveres med phpMyAdmin, og MSSQL-databaser med SQL-studio (installeres på din datamaskin). Du kan kople til databasene fra hvor som helst, slik at du dessuten kan benytte ditt favorittverktøy lokalt på din datamaskin.

Du finner link til phpMyAdmin og SQL-studio ved å logge på Kontrollpanelet.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse