Opprette SRV-records

Hva er en SRV-Record?

En "Service-record" er en post i DNS som inneholder pekere til servere som har spesielle tjenester. Enkelte internett protokoller som "Session Initiation Protocol (SIP)" og "Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP)" krever ofte SRV til å være satt opp.

Hvordan er SRV-formatet?

_Service._proto.name TTL class SRV priority weight port target
 • service:Symbolske navnet for tjenesten.
 • proto:Navnet på den ønskede protokollen for tjenesten; normalt TCP eller UDP.
 • name:Domenenavnet som gjelder for denne pekeren.
 • TTL:Time To Live, standard DNS oppdateringsfrekvens.
 • class:Standard DNS klassefelt (alltid IN).
 • priority:Ønsket prioritet, lavest verdi har høyest prioritet.
 • weight:
 • port:TCP eller UDP porten som tjenesten kan nåes på.
 • target:Vertsnavnet til maskinen som står for tjenesten.

Hvordan setter jeg opp en SRV-Record i kontrollpanelet?

 1. Velg 'Domenenavn' fra menyen i Kontrollpanelet, og klikk domenenavnet du ønsker å gjøre endringer på.
 2. Velg 'Redigere DNS' fra undermenyen.
 3. Klikk 'Ny post'.

Du må nå angi innholdet for posten. Eksempeldata:

 • Navn: _sip._tcp.sysedata.no - ( _tjeneste._protokoll.domene.no )
 • Type: SRV
 • Innhold: 0 5060 voip.sysedata.no. - ( prio port hostnavn.domene.no )
 • Prio: - ( Prio blir spesifisert i feltet "Innhold". Skal stå tomt her ).
 • TTL: 10800
 • Klikk 'Lagre'
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse