Hvordan oppretter jeg en avdragsavtale?

Dersom du ønsker å betale en faktura over flere avdrag kan vi opprette en avdragsavtale. Det er også mulig å inkludere flere fakturaer i en avdragsavtale så lenge kravet ikke er gått til inkasso.

Når avdragsavtalen er opprettet får du tilsendt betalingsinstruksjoner fra PayEx per post(!). Det er dessverre ikke mulig å sende disse dokumentene per epost.

NB! Dersom du ikke er i stand til å overholde avdragsavtalen må du kontakte PayEx med en gang du blir klar over det! Hvis en avdragsavtale ikke overholdes forfaller hele restbeløpet til betaling automatisk, og kravet blir oversendt inkasso dersom betaling uteblir. Kontaktinformasjonen finner du på betalingsdokumentet fra PayEx.

Kontakt Kundeservice for å opprette avdragsavtalen.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse